eyesalon Fair アイサロンフェア

eyesalon Fair  >> EYELASH DESIGN  >> ボリュームラッシュ

EYELASH DESIGN

ボリュームラッシュ

ボリュームラッシュ

MENU
ボリュームラッシュ 350本
店舗

ボリュームラッシュ 350本 
太さ 0.07mm
目頭 Cカール 9mm
中央 Cカール 10mm
目尻 Cカール 9mm

RESERV RESERV