eyesalon Fair アイサロンフェア

eyesalon Fair  >> EYELASH DESIGN  >> ボリュームラッシュ

EYELASH DESIGN

ボリュームラッシュ

ボリュームラッシュ

MENU
ボリュームラッシュ
店舗

ボリュームラッシュ 400本
下まつげ 50本
太さ 0.07mm
目頭 Cカール 11mm
中央 Cカール 12mm
目尻 Cカール 12mm

RESERV RESERV