eyesalon Fair アイサロンフェア

eyesalon Fair  >> EYELASH DESIGN  >> ボリュームラッシュカラー

EYELASH DESIGN

ボリュームラッシュカラー

ボリュームラッシュカラー

MENU
ボリュームラッシュカラー
店舗

ボリュームラッシュカラー350本
ハーフカラー(ブルー)
太さ 0.07mm 0.06mm
目頭 ×Jカール 10mm
中央 Jカール 11mm
目尻 Jカール 11mm

RESERV RESERV