eyesalon Fair アイサロンフェア

eyesalon Fair  >> EYELASH DESIGN  >> フラットラッシュカラーMIX

EYELASH DESIGN

フラットラッシュカラーMIX

フラットラッシュカラーMIX

MENU
フラットラッシュカラーMIX
店舗

フラットラッシュカラーMIX
フラットブラウン、ブルーグリーン
本数 140本
太さ 0.15mm
目頭 Cカール 10mm
中央 Cカール 11mm
目尻 Cカール 10mm

RESERV RESERV