eyesalon Fair アイサロンフェア

eyesalon Fair  >> EYELASH DESIGN  >> ダブルフラット&ボリュームラッシュ

EYELASH DESIGN

ダブルフラット&ボリュームラッシュ

ダブルフラット&ボリュームラッシュ

MENU
ダブルフラット&ボリュームラッシュ
店舗

ダブルフラット&ボリュームラッシュ80束
太さ0.15mm/0.07mm
目頭 Jカール 10mm
中央 Jカール 12mm
目尻 Iカール 13mm

RESERV RESERV